Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

allyouneedislove
19:34
Reposted fromdogs dogs viameovv meovv
allyouneedislove
19:33
allyouneedislove
19:33
0957 3a85 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:33
5651 4c10 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:33
0311 a55c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:32
0348 feb5 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viafelicka felicka
allyouneedislove
19:32
4261 d842 390
Reposted fromrevalie revalie viaosiaka osiaka
allyouneedislove
19:32
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
allyouneedislove
19:31
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viabitchiloveyou bitchiloveyou
allyouneedislove
19:30
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viabitchiloveyou bitchiloveyou
allyouneedislove
19:30
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
allyouneedislove
19:28
3110 3b62 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:28
2194 d2ec 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:27
allyouneedislove
19:27
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
19:27
4478 473e 390
Reposted fromojkomena ojkomena vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:27
Cabin Over the Lake
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialamujer lamujer
19:27
8315 66d1 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:27
4070 bb71 390
Reposted fromagridoce agridoce vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:27
0303 2efd 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl