Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

allyouneedislove
19:55
9188 eb61 390
Reposted fromsarazation sarazation viafelicka felicka
allyouneedislove
19:54
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:53
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianivea nivea
allyouneedislove
19:53
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
19:52
1235 eabe 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafelicka felicka

July 01 2015

allyouneedislove
15:53
0983 734e 390
Reposted frompugul pugul viawisniowysad wisniowysad
allyouneedislove
15:50
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viawisniowysad wisniowysad
15:44
allyouneedislove
15:43
9633 5818 390
allyouneedislove
15:42
2141 e660 390
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
allyouneedislove
15:41
4286 4fee 390
Reposted frompersempre persempre viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
15:41

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
15:41
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viafelicka felicka

June 30 2015

allyouneedislove
17:17
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viatoniewszystko toniewszystko
allyouneedislove
17:12
allyouneedislove
17:10
1121 1688 390
allyouneedislove
17:10
2315 387e 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viapouler pouler
allyouneedislove
17:09
7537 781c 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapouler pouler
allyouneedislove
17:03
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viafelicka felicka
allyouneedislove
17:03
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl