Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

allyouneedislove
20:48
Herbert / Poznań 
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
allyouneedislove
20:46
6072 fef3 390
Reposted from4777727772 4777727772 viagreymouse greymouse
allyouneedislove
20:46
Reposted fromgruetze gruetze viapsychedelix psychedelix
allyouneedislove
20:46
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
allyouneedislove
20:45
7943 b3ba 390
allyouneedislove
20:45
1350 f8ef 390
Reposted frommoai moai
allyouneedislove
20:41
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafelicka felicka
allyouneedislove
20:41
7982 e535 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viafelicka felicka
allyouneedislove
20:41
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
20:40
Reposted frombluuu bluuu viaankaottak94 ankaottak94
20:40
7954 85c5 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaresort resort
allyouneedislove
20:40
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaresort resort
allyouneedislove
20:40
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viaresort resort
allyouneedislove
20:39
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaresort resort
allyouneedislove
20:39
1646 9c11 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaresort resort
allyouneedislove
20:39
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viaresort resort
allyouneedislove
20:38
8969 7fe3 390
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaresort resort
allyouneedislove
20:38
5896 80ff 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaresort resort
allyouneedislove
20:38

October 23 2018

allyouneedislove
19:07
9798 e5a1 390
Reposted fromkarahippie karahippie viameovv meovv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl