Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

20:12
1538 9693 390
allyouneedislove
20:11

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viafoodforsoul foodforsoul
20:10
allyouneedislove
20:08
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:08
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
20:07
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna vianivea nivea
20:06
0191 de31 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:06
8188 f29b 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:05
9973 b333 390
Reposted fromlittlefool littlefool vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:05
7093 2c7f 390
Reposted frommartynkowa martynkowa vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:04
6573 aa1a 390
Reposted fromfelicka felicka
allyouneedislove
20:04
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
allyouneedislove
20:03
5787 c24c 390
Reposted fromxopolly xopolly viafelicka felicka
allyouneedislove
20:03
4977 ccf2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialamujer lamujer
20:02
9024 de90 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:59
9910 dc2c 390
Reposted fromonnomnom onnomnom viaankaottak94 ankaottak94
allyouneedislove
19:57
Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialamujer lamujer
19:57
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:56
7022 36dc 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy vialamujer lamujer
allyouneedislove
19:56
1876 d494 390
Reposted fromcaraseen caraseen vialamujer lamujer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl