Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

allyouneedislove
14:53
3810 3578 390
Reposted fromretaliate retaliate viamoai moai
14:52
3879 3f4f 390
allyouneedislove
14:34
allyouneedislove
14:33
0522 17eb 390
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
allyouneedislove
14:29
4706 976f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
allyouneedislove
14:28
9936 f96a 390
Reposted fromteijakool teijakool viakomplikacja komplikacja
allyouneedislove
14:27
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
allyouneedislove
14:27
- Lubisz samotność?
- Lubię, nie sprawia mi ona bólu. Nie należę do osób, które rozpaczliwie zabiegają o kontakt, szczególnie jeśli ma on być płytki i nic niewnoszący. Często ludzie uciekają w zgiełk, akcję, bo bliskie spotkanie z samym sobą wydaje się przerażające. Dla mnie weekend w domu to zero problemu. Można posiedzieć, posłuchać muzyki albo nic nie robić, być i się nie bać.
— Katarzyna Nosowska
allyouneedislove
14:27
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viakomplikacja komplikacja
allyouneedislove
14:25
Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka

February 09 2018

allyouneedislove
20:43
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
allyouneedislove
20:42
9630 0d1f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:42
allyouneedislove
20:40
8150 416a 390
Reposted frompesy pesy viameovv meovv
allyouneedislove
20:40
2550 e6e6 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafelicka felicka
allyouneedislove
20:39
1392 c77c 390
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viaosiaka osiaka
allyouneedislove
20:39
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vianivea nivea
allyouneedislove
20:39
allyouneedislove
20:38
4524 efdb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialamujer lamujer
allyouneedislove
20:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl